Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

гл. ас. д-р Георги Петров Петров

Адрес: В53 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел: 81-61-201

e-mail: g_petrov[at]phys.uni-sofia.bg


Титуляр на курсове през 2017/2018:

Увод в космологията

Променливи звезди

Физика на Слънцето. Слънчева активност

Съвременни идеи в астрономията (АиА, АПА)

Активни галактични ядра

Физика на нестационарни звезди


Области на интерес

Физика на активните галактични ядра

Сийфърт 2 галактики


Професионален опит

11.2016 г. - до сега     гл. ас., Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

03.2007 г. - 10.2016 г.     физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

2007 г. - 2010 г.  докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2005 г. - 2006 г.    магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Езици

английски език; руски език


Допълнителна Информация/Награди/Конференции

Участие в лятна школа по Астрономия - NEON Observing School, 2007, Италия

Участие в лятна школа по Астрономия - NEON 3D Spectra School, 2008, Германия

Участие в лятна школа по Астрономия - ISYA, 2008, Турция

Участие в "6th Serbian-Bulgarian Astronomical Conference", 7-11 May 2008, Белград, Сърбия

Участие в школа по Астрономия - EuroVO-AIDA, 2010, Франция


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164