Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

доц. д-р Тодор Василев Велчев

Адрес: В64 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел:02/81-61-414

e-mail: eirene@phys.uni-sofia.bg


Титуляр на курсове през 2017/2018:

Звездообразуване

Обща Aстрофизика (АМГ-бак., АПА)

Космология

Възникване и еволюция на Вселената

Астрофизика (спец. Физика)


Професионален опит

11.2014 г. - до сега      доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2006 г. - 11.2014 г.     главен асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2004 г. - 2006 г.      старши асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2001 г. - 2004 г.      асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1998 г. - 2001 г.      физик, Институт по Астрономия, БАН


Образование

1995 г. - 1998 г.      докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1989 г. - 1994 г.      магистър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации


Езици

английски език; немски език; руски език


Допълнителна Информация/Награди/Конференции


Department of Astronomy, Faculty of Physics, 5 "James Bourchier" Blvd., 1164 Sofia, Bulgaria