Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

доц. д-р Антония Трендафилова Вълчева

Адрес: В64 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел:02/81-61-413

e-mail: valcheva[at]phys.uni-sofia.bg


Титуляр на курсове през учебната 2017/2018

Звездна Астрофизика

Извънгалактична Астрономия

Слънчева система и eкзопланети

Физика на междузвездната среда

Екзопланети и търсене на живот в Космос

Вселената отвъд Млечният път

Звездна фотометрия (семинари)

Области на интерес

Звездни населения: ОВ звезди; Червени свръхгиганти; AGB звезди; нови

Междузвездна среда; междузвезден прах; екстинкция

Активни галактични ядра; променливостПрофесионален опит

01.2019 г. - до сега     доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

04.2011 г. - 12.2018     главен асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

07.2009 г. - 03.2011 г.     асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

07.2008 г. - 06.2009 г.     физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2007 г. - 06.2008 г.       физик, Институт по Астрономия, БАН


Образование

2004 г. - 2007 г.    докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2002 г. - 2003 г.    магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1998 г. - 2002 г.    бакалавър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации


Езици

английски език; италиански език; руски език


Допълнителна Информация

Национална стипендия "За жените в науката" 2015

Член на Съюза на Астрономите в България (САБ)

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164