Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

физик Нина Атанасова Танева

Адрес: В52 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел: 81-61-717

e-mail: nkoleva at phys.uni-sofia.bg


Области на интерес

Извънгалактична Астрономия

Местна група галактики

Звездни населения и асоциации в М33

Формиране и еволюция на звездни купове и асоциации


Професионален опит

2005 г. - до сега     физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

2005 г. - 2009 г.    докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2002 г. - 2003 г.    магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1998 г. - 2002 г.    бакалавър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации


Езици

английски език; френски език; руски език


Допълнителна Информация/Награди/Конференции

Участие в лятна школа по Астрономия - NEON Observing School, 2006, Обсерватория de Haute Provance, Франция

Участие в лятна школа по Астрономия - "Evolution of galaxies and their large environment", 2006, Германия


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164