Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Калина Стоименова

Адрес: В56 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

e-mail: stoimenova_kalina [at] abv.bg


Области на интерес

Астрофизика на високите енергии

Активни галактични ядра

Екзопланети


Професионален опит

04.2019 г. - до сега   - технически сътрудник, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

2017 г. - до сега   -   бакалавър по астрофизика, метеорология и геофизика, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164