Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

гл. ас. д-р Орлин Иванов Станчев

Адрес: В64 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел: 81-61-413

e-mail: o_stanchev at phys.uni-sofia.bg

Титуляр на курсове през 2017/2018:

Обща Астрономия I

Уводен курс астрономия


Области на интерес

Извънгалактична астрономия

Определяне на разстоянията до спирални галактики

Мащабни зависимости между фундаменталните параметри на галактиките

Научно програмиране


Професионален опит

11.2017 г. - до сега          главен асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

10.2005 г. - 10.2017         асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

01.2004 г. - 01.2005 г.      физик, Институт по Астрономия, БАН


Образование

01.2001 г. - 01.2004 г.      докторантура по Астрономия, Институт по Астрономия, БАН

10.1995 г. - 10.2000 г.      магистър по Химия и Физика, Факултет по Химия, ШУ "Еп. Константин Преславски"


Публикации


Езици

английски език; руски език


Допълнителна Информация/Награди/Конференции

Член на Съюза на Астрономите в България (САБ)

Член на Съюза на Физиците в България (СФБ)


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164