Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

доц. д-р Евгени Петев Овчаров

(ръководител катедра)

Адрес: В52 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел:02/81-61-717

e-mail: evgeni at phys.uni-sofia.bg


Титуляр на курсове през 2017/2018:

Звездна фотометрия

Фотометрични методи в астрономията

Обща астрономия (АПА)

Основи на наблюдателната Астрономия (АМГ-бак., АПА)

Съвременни наблюдателни методи в Астрономията

Астрономическа практика

Астрономически наблюдения

Практика по астрономия


Области на интерес

Активни Галактични Ядра

Нови в близки галактики

Звездни купове

Наблюдателни и фотометрични методи

Комуникация на науката


Професионален опит

2015 г. - до сега     ръководител на катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2012 г. - до сега     доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2007 г. - 2011 г.     асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2005 г. - 2007 г.       физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

2003 г. - 2007 г.    докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2002 г. - 2003 г.    магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1998 г. - 2002 г.    бакалавър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации


Езици

английски език; руски език


Допълнителна Информация

Член на Съюза на Астрономите в България (САБ)

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164