Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Християн Михайлов

Адрес: В56 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

e-mail:


Области на интерес

Междузвездна среда и звездообразуване

Космология

Извънгалактична астрономия


Професионален опит

05.2019 г. - до сега     технически сътрудник, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

2016 г.   -   средно; телекомуникационни системи, ПГАВТ „А.С. Попов“Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164