Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Пенчо Димитров Маркишки

Адрес: В56 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

e-mail: markishki [at] mail.bg


Области на интерес

Оптични системи с приложение в астрономията и спектроскопията

Виртуални планетариуми

Археоастрономия

Астрофотография


Професионален опит

04.2017 г. - до сега   - технически сътрудник, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

02.2008 г. - до сега   - техник-физик, Институт по астрономия с НАО, БАН.

04.2005 г. - 06.2017 г.   - анализатор, лаборатория, „Фикосота" ООД гр. Шумен.


ОбразованиеКатедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164