Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

докторант инж. Любов Маринкова

e-mail: ln[at]phys.uni-sofia.bg


Тема на докторантурата

Изследване на общата структура и физичното състояние на молекулярни облаци

Ръководител

Доц. Тодор Велчев

Начало на докторантурата

януари 2018


Образование

2018г. – до сега докторантура по Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”

2014г. – 2017г. Магистратура по Космически изследвания, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”

2010г. – 2014г. Бакалавър със специалност компютърни системи и технологии, Технически университет - София


Езици

Английски, руски

Допълнителни интереси

Фотография


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164