Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Александър Куртенков

e-mail: kurtenkov at phys.uni-sofia.bg


Тема на докторантурата

Червените нови като продукт на звездни сливания

Ръководител

доц. Евгени Овчаров

Начало на докторантурата

1 януари 2014


Области на интерес

Звездна астрофизика: тесни двойни системи, звездни купове, нови


Публикации


Езици

английски - отлично; немски - добро

Допълнителна Информация

Александър Куртенков работи като оператор на 2-метровия телескоп в НАО Рожен от 2010 г. Също така, от 2014 г. е член на националната комисия за проверка на олимпиадата по астрономия.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164