Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

физик Никола Каравасилев

e-mail: karavasilev at gmail.com


Тема на докторантурата

Сферични звездни купове в Местната група

Ръководител

доц. Антоанета Антонова

Начало на докторантурата

1 септември 2013


Области на интерес

Сферични звездни купове извън Млечния път

Фотометрия на площни обекти

Популяризация на астрономията


Публикации


Езици

английски - много добро; руски - добро; френски - основно

Допълнителна Информация

Едновременно с изследователската дейност, Никола Каравасилев се занимава и с обучаване на мотивирани и талантливи ученици, които подготвя за различни състезания по физика и астрономия. През последните няколко години, негови възпитаници са сред най-добре представящите се в националните конкурси по тези две науки, като много от тях са медалисти и от международни олимпиади.


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164