Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

доц. д-р Валери Костадинов Голев

Адрес: В65 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел: 02/81-61-369

e-mail: valgol@phys.uni-sofia.bgОбласти на интерес

Наблюдателна Астрономия

Извънгалактична Астрономия

Виртуални обсерватории


Професионален опит

2011 г. - 2015 г.     зам.-декан "Връзки с обществеността", ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2003 г. - 2011     ръководител - Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1997 г. - 2017     доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1998 г.                     гост учен, Център за астрономически изследвания, Лион, Франция

1984 г. - 1996 г.       асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1992 г.                     гост учен, Макс-Планк институт за Аерономия, Линдау, Германия

1975 г. - 1984 г.       физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

1996 г.    докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

1975 г.    магистър по Астрономия, Астрономически Институт "Щернберг", Московски държавен университет, Русия


Публикации


Езици

английски език; руски език; френски език


Допълнителна Информация/Награди/Конференции

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)

Член на Европейския Астрономически Съюз (ЕАС)

Член на Съюза на Астрономите в България (САБ)

Член и заместник председател на Съюза на Физиците в България (СФБ)


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164