Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

докторант Ганчо Ганчев

e-mail: pgantcho at yahoo.fr


Тема на докторантурата

Ярки сини променливи в Местната Група

Ръководител

Доц. Петко Недялков

Начало на докторантурата

5 януари 2016


Образование

Бакалавър със специалност Физика (2013) Университет Екс-Марсилия, Марсилия, Франция

Магистратура по Астрономия и Астрофизика (2014) СУ "Св. Климент Охридски" София, България (


Публикации


Езици

френски - отлично, английски - отлични; испански и италиански - основно

Допълнителни интереси

Фотография и астрофотография


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164