Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Ангел Димитров

Адрес: В56 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

e-mail: angel_dimitrov [at] phys.uni-sofia.bg


Области на интерес

Галактични и извънгалактични нови

Галактиката М31 (Андромеда)

Звезди с висока светимост


Професионален опит

11.2017 г. - до сега     физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

2017 г.   -   бакалавър по астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164