Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

гл. ас. д-р Владимир Веселинов Божилов

Адрес: В56 Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел:02/81-61-413

e-mail: vbozhilov at phys.uni-sofia.bg


Титуляр на курсове през 2017/2018:

История на астрономията (АМГ-бак., АПА)

Увод в аерокосмическите технологии

Подготовка на научни публикации по астрономия

Комуникация на астрономията (АМГ-бак., АПА)

Практическа комуникация на астрономията

Слънчева система и екзопланетиОбласти на интерес

Активни галактични ядра

Астробиология и екзопланети

Комуникация на науката


Образование

07.2015 г. - до сега    гл. асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2015 г. - 06.2015 г.    физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2010 г. - 2014 г.    докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2008 г. - 2009 г.           магистър по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2004 г. - 2008 г.           бакалвър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации


Езици

английски език; френски език


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164