Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

докторант Марияна Георгиева Богданова

e-mail: mpetrova[at]phys.uni-sofia.bg


Тема на докторантурата

Отделяне и физични характеристики на сгъстявания и фрагменти в области на звездообразуване в нашата Галактика

Ръководител

Доц. Тодор Велчев

Начало на докторантурата

януари 2018


Образование

2018г. – до сега докторантура по Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”

2014г. – 2017г. Магистратура по Космически изследвания, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”

1999г. – 2003г. Бакалавър със специалност Информатика, ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”


Езици

английски – много добро


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164