Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

доц. д-р Антоанета Емилова Антонова

Адрес: В65

Физически Факултет

бул. "Джеймс Баучър" 5

София 1164

Тел:02/81-61-370

e-mail: tony at phys.uni-sofia.bg; tan@arm.ac.ukСабатична година през 2017/2018:

Обща Астрономия

Астрономия (за метеоролози и геофизици)

Увод в радиоастрономията

РадиоастрономияОбласти на интерес

Звездна Радиоастрономия

Маломасивни звезди и кафяви джуджета


Професионален опит

2013 г. - до сега        доцент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

08.2008 г. - 2013 г.        асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"

03.2003 г. - 11.2004 г.     физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Образование

10.2004 г. - 06.2008 г.  докторантура по Астрофизика, Обсерватория Арма и Куинс Юнивъристи Белфаст,
Северна Ирландия

1995 г. - 2000 г.    магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски"


Публикации


Езици

английски език; руски език


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164