Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

5.01.2020 Катедра Астрономия организира час за консултации за участниците в първия задочен

кръг на XXIII Национална олимпиада по астрономия


При подготовката на различните кръгове на XXIII Национална олимпиада по астрономия организаторите препоръчват на участниците при необходимост да потърсят помощ в различни астрономически центрове в страната, в които се водят безплатни кръжоци за ученици - любители на астрономията. За участниците от София в първия задочен кръг на олимпиадата катедра Астрономия организира консултации от 18 до 19.30 ч. на 7 януари (вторник) в зала А205 на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Очакваме Ви!

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164