Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

10.07.2019 23 и 25 август - информационни вечери относно магистърската програма за

неспециалисти – „Астрономия и популяризация на астрономията”


Във вечерните часове на 23 и 25 август 2019 г. преподаватели и студенти ще се срещнат с всички заинтересувани от магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията”, предлагана от катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Магистърската програма включва теоретични и практически курсове както във всички сфери на астрономията, така и предмети, свързани с комуникация на науката. Програмата е задочна, с продължителност 4 семестъра и е достъпна за всеки, завършил бакалавърска степен, независимо от специалността. Актуалният учебен план е достъпен тук. Информация за протичането на първите два семестъра на випуск 2016 година, както и за практиките в НАО Рожен, Планетариум Смолян и курсът по „Археоастрономия“ в Родопите може да намерите тук, тук и тук.

Между 18:00 и 20:00 ч. на 23 август 2019 г. във фоайето на сграда А на Физическия факултет (бул. „Джеймс Баучер“ 5) и по същото време на 25 август в Астрономическата обсерватория в „Борисовата градина“ всички заинтересувани от магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията” ще могат да се срещнат с преподаватели от катедра Астрономия, както и с магистри от първите три випуска.

Записването за тази учебна година е във всеки работен ден от 28 август до 13 септември, в сграда А на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, етаж 4, отдел „Студенти” - А421. Приемно време: 9–12 ч. и 13–16 ч. Необходимо е да представите оригинал и копие на бакалавърска диплома и диплома за средно образование. Оригиналите се връщат, копията остават в канцеларията. В А118 се заплаща такса за обработка на документи в размер от 30 лв. Таксата за един семестър е 450 лв.

Информация и съдействие относно приема, протичането на занятията и други въпроси, свързани с програмата, освен на живо на 23 и 25 август, желаещите могат да получат и като пишат на – evgeni[at]phys.uni-sofia.bg.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164