Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

25.01.2019 Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ е оборудвана с нов

телескоп за наблюдение на Слънцето, благодарение на дарение


Посетителите в Астрономическата обсерватория на СУ ще имат възможност да погледнат Слънцето, петната и протуберансите му, при ясно небе.

В края на лятото на 2018 г. фондация „Комунитас“ предостави безвъзмездно парични средства на катедра Астрономия към СУ с цел закупуване на Слънчев телескоп, който да бъде поставен в Астрономическата обсерватория в парк „Борисова градина“ и използван за демонстрации пред посетители. Техниката вече е налична в обсерваторията, предстои да бъде тествана при подходящо време и да бъде въведена в експлоатация.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164