Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

11.01.2019 Катедра Астрономия организира час за консултации за участниците в първия задочен

кръг на XXII Национална олимпиада по астрономия


При подготовката на различните кръгове на XXII Национална олимпиада по астрономия организаторите препоръчват на участниците при необходимост да потърсят помощ в различни астрономически центрове в страната, в които се водят безплатни кръжоци за ученици - любители на астрономията. За участниците от София в първия задочен кръг на олимпиадата катедра Астрономия организира консултации от 18 до 19 ч. на 13 януари (неделя) в зала А315 на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Очакваме Ви!

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164