Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

24.09.2018 Преподаватели, учени и докторанти от катедра Астрономия в Пампорово

и Планетариум Смолян


В Пампорово и в Планетариум Смолян се проведе работен семинар на преподаватели, учени и докторанти от катедра Астрономия, ангажирани с обучението към магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията“ (МП АПА).

Между 18 и 20 септември 2018 г. премина изключително успешно първата по рода си работна среща на преподаватели, служители и докторанти от катедра „Астрономия“, ангажирани пряко или косвено с дейности, свързани с магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията”. Бяха обсъдени възможностите за развитие на образователно-научни дейности, свързани с програмата.

При посещение в Планетариум Смолян учените от катедра „Астрономия“, се срещнаха с екипа на планетариума. Бяха планирани бъдещи съвместни дейности, като например – изнасяне на популярни лекции от студенти и преподаватели пред широка публика, насрочени в началото на месец октомври. Засегната беше и дипломната работа на студент, завършващ АПА, чиято тема е изготвянето на програма за планетариума.

По време на престоя в Пампорово докторантите в катедрата, заедно с ръководителите си, обсъдиха текущите задачи по редовните докторантури. Бяха обсъдени идеи по научните им дейности в България и чужбина.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164