Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

24.09.2018 Успешно преминаха курсовете „Практическо обучение за работа с

телескопи“ и „Кратък курс по астрономия“


Двата курса бяха реализирани във Физическия факултет и в Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ в средата на септември.

В „Кратък курс по астрономия“ участваха 11 учители и любители, които имаха възможност да научат интересни факти от различни области на астрономията и астрофизиката, представени основно от млади учени, докторанти и студенти от екипа на катедра Астрономия.

Курсистите към „Практическо обучение за работа с телескопи“ бяха 13. Обучението бе организирано и реализирано от катедрите „Оптика и спектроскопия“ и „Астрономия“. Освен теоретични знания за оптика, телескопи, условия за наблюдения и работа със звездни карти курсистите имаха възможност самостоятелно да сглобят и настроят телескоп.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164