Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

23.11.2017 Сайт на Астрономическата обсерватория на СУ

В процес на разработка е отделен сайт на Астрономическата обсерватория на СУ "Св. Климент Охридски" на адрес - http://observatory.phys.uni-sofia.bg/


Сайтът ще съдържа актуална информация за възможността за платени посещения в обсерваторията. Също така ще има информация за цялостната популяризационна дейност, пряко или косвено, свързана с обсерваторията. Предстои обявяването на официален телефонен номер за заявки за посещения. До тогава предварителна заявка на група от поне 6 човека може да бъде изпратена поне ден преди посещението на - dep.astronomy@gmail.com.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bgКатедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164