Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

03.11.2017 Посещения в Астрономическата обсерватория на СУ на 3, 4 и 5 ноември


На 3, 4 и 5 ноември дневните посещенията в обсерваторията ще бъдат на всеки кръгъл час. Вечерни ще има само на 4 ноември (събота) на 30 минути без предварително записване.

Дневни посещения на 3, 4 и 5 ноември – на кръгъл час от 10:00 до 17:00 ч.

Вечерни посещения на 4 ноември – 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 ч.

На 10, 11 и 12 ноември 2017 г. обсерваторията ще е затворена за посетители поради провеждането на научна конференция.

След средата на ноември посещенията ще стават с предварително записване, за което предстои обявяването на официален телефонен номер. В процес на разработване е и отделна интернет-страница на обсерваторията.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164