Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

30.03.2016 Пролетната професионална практика по астрономия на катедра Астрономия премина успешно в НАО Рожен

В периода 23 - 28 март 2016 г. в НАО Рожен преминаха интензивните практически занятия на студентите на катедра Астрономия. Студенти от бакалавърските и магистърските специалности на катедрата се обучаваха в реализиране на прецизни наблюдения, обработка и анализ на астрономически данни. Участниците в обучението се запознаха в детайли с разнообразната наблюдателна техника, налична в Националната ни обсерватория и участваха активно в решаването на реални професионални астрономически задачи. За целите на практиката бяха използвани ресурси на НАО Рожен, като наблюдателна база, хардуер, софтуер и др. Практиките на катедра Астрономия от години се провеждат в тясно сътрудничество с Института по астрономия с НАО. Традиционно бе посетена и най-активната и успешна институция за популяризиране на астрономия в България - Планетариум Смолян, с която катедра Астрономия също е в тясно сътрудничество. Студентите имаха възможността да се докоснат до най-високото ниво на демонстрационните възможности на Планетариума.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164