Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

18.03.2016 Над 150 посетители на поредната сбирка на кръжока по Астрономия

Поредната сбирка на кръжока по астрономия, провеждан регулярно от есента на 2015 г. в обновен и атрактивен формат бе посетен от над 150 заинтересувани. Популярната лекция на гл. ас. д-р Владимир Божилов и Антония Хубанчева на тема "АСТРОБИОЛОГИЯ: ЗА МИНАЛОТО НА ЗЕМЯТА И (КОСМИЧЕСКОТО) БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО" предизвика рекорден интерес. Представянето на изключително актуалната тема от преподавател в катедра Астрономия и магистър еколог от Националния природонаучен музей към БАН породи няколко часова дискусия.

Програмата на кръжока по астрономия до средата на месец юни може да следите на - http://phys.uni-sofia.bg/~astro/meeting.html

*За контакти: istanev[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164