Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

03.05.2017 Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент

Охридски” отбеляза Световния ден на астрономията за трети път


Въпреки лошото време, в пролетния ден на астрономията, 29 април, стотици граждани посетиха астрономическата обсерватория в парк „Борисова градина“ като част от отбелязването на Световния ден на астрономията.

Денят на астрономията от няколко години има международен характер, а от пролетта на 2016 г. се чества и от катедра „Астрономия“ с разнообразна програма от популярни лекции и наблюдения с телескоп в астрономическата обсерватория в Борисовата градина.

На 29 април посетителите имаха възможност да чуят лекции на астрономическа тематика, подготвени и представени изцяло от студенти от магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията”. Темите бяха „Кратка история на телескопа”, „Къде е водата на Марс?”, „Планетата Венера”, „Източници на водата на Земята” и „Галактическият център”, като някои от тях бяха представени два пъти, за да имат възможност повече хора да ги чуят. Лекциите се проведоха в обновената аудитория „акад. Никола Бонев”, разполагаща с 60 седящи места. Посетителите разгледаха обсерваторията и се запознаха с интересни факти от историята на най-старата обсерватория в България. Бяха представени и информационни материали за възможностите за обучение, предоставяни от катедрата, както и за проекта „Информираност за Космоса“ (EU Space Awareness), насочен към повишаване на интереса към космическа кариера при ученици и младежи.

За съжаление, плътните облаци не позволиха провеждането на астрономически наблюдения, но най-близката във времето възможност за това дата е 4 май, четвъртък, когато ежеседмичната сбирка на кръжока по астрономия ще се проведе в обсерваторията от 19:30 ч. с възможност за астрономически наблюдения на интересни обекти по небето с няколко телескопа.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164