Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

27.03.2017 IBM България се включва като официален партньор на катедри „Астрономия“ и

„Метеорология и геофизика“ на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

в провеждането на Лятна школа за учители по природни науки 2017


От 10 до 14 юли 2017 г. във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе Лятна школа за учители по природни науки. Събитието е под патронажа на Министерството на образованието и науката и се организира от катедри „Астрономия“ и „Метеорология и геофизика“ на Физическия факултет на СУ с партньорството на IBM България.

В Лятната школа за учители ще се включат между 40 и 60 учители по природни науки от цяла България, които преподават на ученици в 9-12 клас в гимназии или техникуми. По време на Лятната школа в продължение на една седмица всички учители се обучават по някои от най-актуалните теми от съвременната физика. Експертите от Физическия факултет на СУ са подготвили изключително интересни лекции, включително и по спътникови и високотехнологични системи, теми и практически занятия, които да засилят уменията на учителите по природни науки в България.

На 28 април 2017 г. от 18:00 часа в зала А205 на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” IBM България ще представи кариерна сесия на тема „Управление на проекти в бизнеса“ пред студентите от иновативната магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“, както и пред всички заинтересовани студенти и докторанти на Физическия факултет. Лекцията е отворена и за външни посетители.

Още новини ще намерите на официалния уеб-сайт на катедра „Астрономия“, където предстои да бъде публикувана и пълната програма на събитието: http://www.phys.uni-sofia.bg/~astro/


*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164