Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

15.12.2015 Докторантът Никола Каравасилев дарява

стипендията си от Карол за подготовка на талантливи деца


Докторантът Никола Каравасилев от Софийския университет дарява стипендията си от финансова група Карол, за да оборудва лаборатория за подготовка на талантливи деца. Никола Каравасилев е подготвил над 100 ученици за 9 години. Освен във Физическия факултет, Никола води кръжоци по физика и астрономия в няколко столични училища. Обучените от него деца са спечелили десетки медали на национални и международни олимпиади.

*За контакти: karavasilev at gmail.com

Докторант Никола КаравасилевКатедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164