Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

08.02.2017 Благотворителната изложба в подкрепа на ремонтни дейности в

Астрономическата обсерватория на СУ събра над 1500 лв.


Инициираната от ученици от СМГ „Паисий Хилендарски” благотворителна изложба с оригинални астрофотографии премина успешно, като събраните средства до момента надхвърлят 1500 лв. Със събраната сума ще бъдат подпомогнати ремонти дейности в Астрономическата обсерватория на СУ в парк Борисова градина.

Изложбата бе достъпна за разглеждане между 23 януари и 2 февруари в Централното фоайе на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”, и от 18 до 21ч на 3 и 4 февруари в Астрономическата обсерватория на СУ в парк Борисова градина. В последните две вечери програмата бе съпроводена от кратки популярни лекции и наблюдения с няколко телескопа.

Поради повишения интерес, до 16 февруари включително, ще продължи събирането на средства в помощ на ремонтни дейности в Астрономическата обсерватория на СУ. До 16.02 включително сметката ще е активна, а дарения на място ще се събират в рамките на следващите две сбирки на кръжока по астрономия - 9 и 16.02 във Физическия факултет, от 19:30 до 21:00ч.

*За контакти: aleksiev.teodor[at]yahoo.com


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164