Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

18.10.2016 Допълнителна лекция на кръжока по астрономия на

20 октомври във Физическия факултет


В Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски” започва поетапен ремонт и това налага преместването на сбирката на кръжока на 20 октомври в зала А205 във Физическия факултет.

Лекцията ще бъде на Никола Каравасилев, а темата е „Гравитационните вълни”. Никола е докторант в катедра Астрономия, ръководител на няколко школи за ученици по астрономия и физика и лектор в планетариума на Детски научен център Музейко. Събитието започва в 19:30 ч. на 20 октомври, четвъртък, в зала А205 на Физическия факултет.

Поради засилен интерес лекционните сбирки на кръжока ще се провеждат не в планираната предварително А315, а в по-обширната зала А205. За промени и актулна програма на кръжока по астрономия, следете тук ( http://phys.uni-sofia.bg/~astro/meeting.html).


*Организатор/координатор - Ивайло Станев. За контакти: istanev[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164