Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

10.07.2016 ВИЖТЕ БЪЛГАРСКИЯ КОСМОС ОТБЛИЗО!


Уникалната научнопопулярна изложба на катедра Астрономия на Физическия факултет на СУ можете да разгледате в Детски научен център „Музейко“ в гр. София и в Планетариума в гр. Смолян.


През летните месеци посетителите на Детски научен център „Музейко“ в гр. София и на Планетариума в гр. Смолян могат да разгледат уникална изложба, посветена на изследването на Космоса от български астрономи. Изложбата е подготвена от катедра Астрономия към СУ „Св. Климент Охридски” и представя част от научната, образователна и популяризаторска дейност на Катедрата, както и акцентира върху възможностите за кариерно развитие в науката. Оформена е в седем табла с кратки описания и изображения, част от които са получени по време на професионалните практики на Катедрата в НАО Рожен.

Изложбата е отпечатана в две копия. Едното може да бъде видяно на етажа на Бъдещето в Детски научен център Музейко в гр. София, а другото е във фоайето на Планетариума в гр. Смолян. Изложбата е реализирана е благодарение на Студентски Съвет към СУ и Фонд „Научни изследвания“ на СУ.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164