Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

16.05.2016 Катедра Астрономия на СУ в Шумен


В рамките на Епископ Константиновите дни 2016 и 45 години Шуменски университет, на 19 май, официално ще бъде открита астрономическа обсерватория на Шумеското плато. Катедра Астрономия на СУ поздравява колегите си от ШУ „Епископ Константин Преславски” за новата обсерватория с популярни лекции и рок-концерт. На 20 май преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” ще закрият студенската конференция „От атома до Космоса” с две популярни лекции – „Силата на малките телескопи” и „Къде и как се раждат звездите?”. А вечерта астрономите от група КОНТАКТъ ще свирят в пиано бар „C'est la vie” с вход свободен.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164