Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

16.03.2019 Видеозаписи на лекции на Кръжока по астрономия от последните месециЕкипът на катедра Астрономия ще публикува всеки вторник видео от състояла се през последните месеци сбирка на Кръжока по астрономия.

Поради ограниченията за провеждане на публични събития се наложи да бъдат отложени част от лекциите на Кръжока по астрономия към катедра Астрономия на Физическия факултет на СУ. Планираните сбирки ще бъдат реализирани в първия удобен момент, а дотогава, точно в 11:00 ч. всеки вторник, ще публикуваме видеозапис на вече изнесена лекция.

Следете тук за повече информация.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164