Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

6 ИНЧОВ ТЕЛЕСКОП


6 инчовият (152mm) рефрактор е с фокусно разстояние 2200 mm и екваториална монтировка. Произведен е от фирма "Grubb" и е монтиран на постоянен фундамент в големия купол на Обсерваторията през 1897 г. Това е първият телескоп на постоянен фундамент в България. Използван е дълги години за практически упражнения в редовното обучение на студентите по Астрономия. Използван е и с научни цели, най-вече през първата половина на миналия век. Проф. Бъчеваров прави наблюдения на Халеевата комета през 1910 г., а младият асистент Кирил Попов публикува в две статии в Comptes Rendus на Френската Академия наблюденията си на Халеевата комета, извършени с телескопа. Поради дългите години, през които е служил безотказно, поколения студенти го наричат "Стареца". Днес телескопът е приложим само за любителски цели, поради силното светлинно и газово-прахово замърсяване над София. Телескопът е реставриран през 2004 г. по случай 110 годишнината на Обсерваторията.* Снимки - Тихомир Начев (КаspaR)


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164