Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

14 ИНЧОВ ТЕЛЕСКОП - CELESTRON
14 инчов (356 mm) Шмид – Касегрен телескоп с фокусно разстояние 3910 mm – CGE-1400 – Celestron . Вторично огледало – 4.5 инча (114.3 mm). Максималното увеличение е 830 пъти. Граничната видима звездна величина – 15.3.

Катедрата разполага и със спектрограф Lhires III на Shelyak Instruments, оборудван с камера ST-1603 ME на SBIG с 9 микронен пиксел и матрица - KAF-1603ME с поле 1530 x 1020 пиксела. Налични са пълен набор от решетки – 150, 300, 600, 1200 и 2400 линии/mm.* Снимки - Тихомир Начев (КаspaR)


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164