Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

По-забележителни астрономически явления през 2019 г.

Програма на кръжока по астрономия до края на 2018

Сбирка на кръжока по астрономия на 06.12 от 19.30 часа, зала А205 или A207 на Физическия факултет

Сайт на Астрономическата обсерватория на СУ

Катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е най-престижното място в България, което предлага обучение по астрономия и астрофизика на студенти във всички степени на висшето образование - бакалавър, магистър и доктор.

Качеството на обучението е гарантирано, кактo от дългогодишния опит и разнообразието на предлаганите курсове, така и от заложените в новите програми на обучение практически курсове. Катедра Астрономия разполага с необходимия инструментариум и опитни специалисти за теоретично и практическо обучение на студенти в сферите на звездната и незвездна фотометрия, спектроскопия и радиоастрономия, комуникация на науката. Катедрата има две обсерватории - Астрономическата обсерватория в Борисовата градина и Студентска астрономическа обсерватория - САО Плана.

Катедра Астрономия предлага обучение в следните специалности:

Бакалавър - Астрофизика, Метеорология и Геофизика - редовно и задочно обучение, 8 семестъра

Магистър - Астрономия и Астрофизика - редовно обучение, 3 семестъра

Магистър - Астрономия и популяризация на астрономията - задочно, платено обучение, 4 семестъра

Актуална информация за дейностите и събитията в катедра Астрономия може да следите тук, секция НОВИНИ, и на нашата страница във facebook.Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164

hit counter