Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Магистърски програми към катедра Астрономия


Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164