Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

По-забележителни астрономически явления през 2019 г.

Програма на кръжока по астрономия през януари-юни 2019

Сбирка на кръжока по астономия на 16 май от 19.30 часа във Физическия факултет

СКРЪБНА ВЕСТ

Астрономическата обсерватория на СУ

Катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е най-престижното място в България, което предлага обучение по астрономия и астрофизика на студенти във всички степени на висшето образование - бакалавър, магистър и доктор.

Качеството на обучението е гарантирано, кактo от дългогодишния опит и разнообразието на предлаганите курсове, така и от заложените в новите програми на обучение практически курсове. Катедра Астрономия разполага с необходимия инструментариум и опитни специалисти за теоретично и практическо обучение на студенти в сферите на звездната и незвездна фотометрия, спектроскопия и радиоастрономия, комуникация на науката. Катедрата има две обсерватории - Астрономическата обсерватория в Борисовата градина и Студентска астрономическа обсерватория - САО Плана.

Катедра Астрономия предлага обучение в следните специалности:

Бакалавър - Астрофизика, Метеорология и Геофизика - редовно и задочно обучение, 8 семестъра

Магистър - Астрономия и Астрофизика - редовно обучение, 3 семестъра

Магистър - Астрономия и популяризация на астрономията - задочно, платено обучение, 4 семестъра

Актуална информация за дейностите и събитията в катедра Астрономия може да следите тук, секция НОВИНИ, и на нашата страница във facebook.

Актуална информация за текущи научни проекти.Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164

hit counter